like
" A lonely life where no one understands you
But don’t give up because the music do
And it is reaching inside you "
like
like
like

sashusha:

Bob Dylan’s hands

(via cementeri0)

like
like
like
like
like
Przytul mnie, z Tobą jestem bezpieczna.

(Źródło: hiniceday, via muza-pomyslnosci)

like
like
like
©